RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Sve za vaše uspješno poslovanje

Gradite uspješan biznis i ostvarite odlične poslovne rezultate. Prepustite nama brigu o vašem knjigovodstvu, a vi ostanite fokusirani na razvoj onog u čemu ste najbolji.

Računovodstvene usluge za poduzeća

- vođenje poslovnih knjiga
- vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
- vođenje dugotrajne imovine, obračun amortizacije
- materijalno knjigovodstvo
- devizno knjigovodstvo
- blagajničko poslovanje
- salda konti kupaca i dobavljača
- evidencije sitnog inventara
- obračun proizvodnje
- obračun plača/honorara,
- prijave i odjave radnika sa HZMO i HZZ
- organizacija i izrada prijava za izaslanje radnika (A1) kao i praćenje istih sa svim obračunima i izvještajima
- plaćanje Internet bankarstvom
- predaja JOPPD obrasca
- obračun PDV-a
- ispunjavanje zahtjeva, potvrda, statističkih obrazaca i
slično za potrebe banaka i drugih institucija
- praćenje poreznih kartica preko sustava E-Porezna
- izrada završnih računa i godišnji financijskih izvještaja

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

- obračun dokumentacije (knjiga primitaka/izdataka)
- materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo
- obračun poreza na dodanu vrijednost
- izrada naloga za plaćanje
- blagajničko poslovanje
- pisanje poslovnih planova za potpore HZZ-a
- plaćanje Internet bankarstvom

Savjetovanje

- porezno savjetovanje
- savjetovanje oko investicija
- pravovremeno Vas obavještavamo o promjenama u propisima
KONTAKTIKontakt podaci
Računovodstvene usluge za vaš uspjeh i uštede u poslovanju.
Žabnik, Zrinskih 54, 40313 Sveti Martin na Muri
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
http://www.info-point.hr/wp-content/uploads/2021/11/hr.png
OSTANIMO U KONTAKTUI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA
Pronađite nas na društvenim mrežama i budite uvijek u toku s novim zbivanjima
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
NAŠ UREDGdje nas možete pronaći?
http://www.info-point.hr/wp-content/uploads/2021/11/hr.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Info Point d.o.o 2024. All rights reserved.

Info Point d.o.o 2024. All rights reserved.